Poradnia logopedyczna Pure Speak na Facebook
Wyznacz wizytę 530 419 419

W ofercie naszej placówki terapeutycznej znajduje się:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0-8 lat). Oferta ta przeznaczona jest dla rodzin z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone narządów, problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego.

Terapia obejmuje stymulowanie w następujących sferach:

 • wspomaganie dziecka w rozwoju emocjonalno-motywacyjnym i społecznym,
 • wspomaganie dziecka w rozwoju fizyczno-ruchowym,
 • wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym,
 • wspomaganie dziecka w rozwoju jego indywidualnych predyspozycji,
 • wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka.
 • W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzona jest terapia dzieci:

 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spectrum autyzmu,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi,
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • z różnymi deficytami.
 • Pure Speak - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka