Poradnia logopedyczna Pure Speak na Facebook
Wyznacz wizytę 530 419 419

W ofercie naszej placówki terapeutycznej znajduje się:

MÓWIĘ ŚPIEWAJĄCO

Zajęcia te odbywają się w grupach 3-5 osobowych. Są połączeniem zabaw muzyczno-ruchowych z nauką poprawnej wymowy. W warsztatach uczestnicy wykorzystują możliwości własnego ciała, instrumenty perkusyjne gotowe lub samodzielnie tworzone w trakcie zajęć oraz ćwiczą przy odtwarzanych podkładach rytmiczno-muzycznych.

"Mówię śpiewająco" to warsztaty dla:

 • dzieci, u których rozwój mowy przebiega prawidłowo (zajęcia te są dla nich dodatkową stymulacją, wspierają prawidłowy rozwój i dają wiele radości)
 • dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną (warsztaty są jej doskonałym dopełnieniem)
 • Korzyści płynące z zajęć:

 • ćwiczenie ruchów lokomocyjnych
 • trenowanie koordynacji ruchowej
 • poznawanie tempa, rytmu, barw dźwięków
 • przygotowanie do prawidłowego realizowania dźwięków mowy
 • ćwiczenie pamięci słuchowej oraz umiejętności twórczych i odtwórczych
 • Celem zajęć jest:

 • wspieranie prawidłowego rozwoju mowy
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy
 • wyrównywanie opóźnień