Poradnia logopedyczna Pure Speak na Facebook
Wyznacz wizytę 530 419 419

Od czego zależy skuteczna terapia logopedyczna?

	Efekty terapii zależne są od różnorodnych czynników. Wśród nich znajdują się takie, na które nie mamy bezpośredniego wpływu  np. uwarunkowania genetyczne. Na skuteczność prowadzonych zajęć wpływa jednak wiele elementów, które są od nas zależne.

Bardzo ważny jest moment rozpoczęcia terapii, gdyż im wcześniej zaczniemy działać, tym szybciej osiągniemy pożądane efekty.

Gdy istnieje taka potrzeba, bezsprzecznie należy skontaktować się ze wskazanymi przez logopedę specjalistami. Często bowiem problemy z mową powiązane są z innymi zaburzeniami. Przeciwdziałając zaburzeniom pierwotnym (np. słuchu), zwiększamy możliwość prawidłowego rozwoju mowy.
Istotne jest także odpowiednie dostosowanie programu i metod terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Stąd dokładna diagnoza z wywiadem, dająca podstawy do stworzenia optymalnego planu pracy.
Skuteczna terapia logopedyczna musi być prowadzona w taki sposób, aby pacjent uczestniczył w niej w sposób świadomy i aktywnie brał udział w warsztatach. Dlatego gabinety przyjmujące małych pacjentów dysponują różnorodnymi atrakcyjnymi pomocami, mającymi na celu zachęcenie do brania czynnego udziału w zajęciach.
Systematyczność jest kolejną niezwykle ważną cechą skutecznej terapii logopedycznej. Stąd też należy pamiętać, że jeśli chcemy osiągnąć jak najlepsze efekty, należy dbać nie tylko o cykliczność spotkań z logopedą, ale ćwiczenia pokazane przez terapeutę powinny być systematycznie powtarzane w domu.