Poradnia logopedyczna Pure Speak na Facebook
Wyznacz wizytę 530 419 419

Dlaczego ćwiczenie mowy i rąk?

Komunikacja językowa i mała motoryka to funkcje niezmiernie ważne w życiu każdego człowieka. Są one ze sobą mocno powiązane. Ośrodki w korze mózgowej odpowiedzialne za te czynności sąsiadują ze sobą. Stymulowanie dłoni pobudza zatem nie tylko ośrodek odpowiedzialny za dłonie, ale również ośrodek ruchowy mowy. Potwierdzeniem tej zależności jest np. występujący u niemowląt w pierwszych miesiącach życia tzw. odruch Babkina (dziecko naciśnięte na dwie dłonie otwiera usta). U dzieci w wieku przedszkolnym zależność ręka-usta zauważyć można przy nauce wycinania. Dzieci często poruszają jednocześnie dłonią z nożyczkami oraz ustami (zamykając i otwierając je).
Dlatego właśnie, aby jak lepiej wspierać rozwój naszych podopiecznych połączyliśmy te dwie dziedziny.