Poradnia logopedyczna Pure Speak na Facebook
Wyznacz wizytę 530 419 419

W ofercie naszej placówki terapeutycznej znajduje się:

DIAGNOZA FUNKCJONALNA

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Przy jej pomocy określa się mocne i słabe strony, wskazuje na istniejące deficyty oraz potencjał dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych:
  • funkcjonowania społeczno-emocjonalnego,
  • rozwoju poznawczego,
  • kompetencji komunikacyjnych dziecka,
  • motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • naśladownictwa,
  • samodzielności i samoobsługi.
  • Pure Speak - Diagnoza funkcjonalna